Skip to main content

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan familjehem och jourhem?

Familjehem: Familjehem är avsedda för mer långsiktiga placeringar av barn och ungdomar som behöver en stabil och trygg miljö på grund av livsomständigheter eller familjeutmaningar.

Jourhem: Jourhem är avsedda för akuta eller tillfälliga placeringar av barn och ungdomar som behöver placeras. Jourhem kan fungera som ett tillfälligt hem för barnet eller ungdomen tills en mer permanent lösning kan hittas.

Vad förväntas av ett familjehem?

Ett familjehem förväntas erbjuda en kärleksfull och stabil miljö för de barn och ungdomar som placeras där. De förväntas också handledas och samarbeta nära med CloCa liksom samverka med socialtjänsten eller andra myndigheter för att säkerställa barnets bästa.

Vad är utmaningarna med att vara ett familjehem?

Utmaningarna med att vara ett familjehem kan inkludera att hantera barnets eller ungdomens känslomässiga behov, samarbeta med myndigheter och biologiska föräldrar, samt att balansera familjeliv med uppdraget som familjehem.

Hur påverkar det biologiska familjemedlemmarna att vara ett familjehem?

Att vara ett familjehem kan påverka de biologiska familjemedlemmarna på olika sätt, inklusive att dela uppmärksamhet och resurser med det placerade barnet eller ungdomen, samt att hantera eventuella utmaningar och känslomässiga påfrestningar.

Kan man bli ett familjehem om man redan har egna barn?

Ja, det är möjligt att bli ett familjehem även om man redan har egna barn. Många familjehem består av familjer med både biologiska och placerade barn.

Hur länge kan ett barn eller en ungdom bo i ett familjehem?

Tiden som ett barn eller en ungdom tillbringar i ett familjehem kan variera från några månader till flera år, beroende på individuella omständigheter och placeringsavtal. Målet är vanligtvis att stödja barnet eller ungdomen tills det är möjligt för dem att återförenas med sin biologiska familj eller att hitta en annan långsiktig lösning som är bäst för dem.

Får man ekonomisk ersättning som familjehem?

Familjehem får en ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för att ta hand om barnet eller ungdomen som är placerade hos dem. Omkostnadsersättningen ska inkludera kostnader för mat, kläder, skolgång, fritidsaktiviteter och andra vardagsbehov. Utöver de direkta kostnaderna får familjehem också ett arvode för den tid och omsorg de ger till barnet eller ungdomen. Detta kan vara en kompensation för det arbete och engagemang som krävs för att vara ett familjehem eller jourhem.

Vilket stöd får man som jour- och familjehem?

Som familjehem kan du få olika former av stöd för att hjälpa dig att hantera utmaningar och erbjuda bästa möjliga omsorg för de placerade barnen eller ungdomarna. Hos CloCa erbjuds utbildning för att förbättra kunskaper och färdigheter relaterade till att stödja barn och ungdomar med olika bakgrund och behov. Detta kan inkludera utbildning om barns utveckling, trauma, NPF med mera. Som familjehem till CloCa får ni handledning och stöd från erfarna socionomer både enskilt och tillsammans i grupp med andra familjehem.

Hittar du inte svaret du söker?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss, så svarar vi på dina frågor!

Kontakta oss

Bli jour- familjehem

Vi har lång erfarenhet inom familjehemsvård


Vi har lång erfarenhet inom familjehemsvård