OM OSS


CloCa familjehem bildades för att erbjuda en flexibel, kvalitetsmedveten, innovativ familjehemsverksamhet. Vi är ett team socionomer som tidigare arbetat tillsammans i flera familjehemsbolag innan vi blev CloCa.


Tillsammans har vi....

Tjänster


CloCa Familjehem har jourhem, familjehem, behandlingsfamiljer och öppenvård i Mellansverige. Vårt mål är att erbjuda barn, ungdomar och deras familjer skräddarsydda, flexibla och individuella lösningar där varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling.

Konsulentstödda jourfamiljehem

CloCa Familjehem erbjuder konsulentstödda jourfamiljehem vilket innefattar att vi föreslår jourhem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till jourhemmen.


Våra jourhem....

Kraftigt förstärkt familjehem och behandlingsfamilj

En del barn och ungdomar behöver placering med mer omfattande stöd och ibland riktade behandlingsinsatser.


Till dem kan vi erbjuda placering i...

Konsulentstödda Familjehem

Cloca Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem vilket innefattar att vi föreslår familjehem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till familjehemmen. 


Det är viktigt att...

Öppenvård

CloCa familjehem erbjuder öppenvårdsinsatser riktat till barn, unga och föräldrar via våra externa konsulter.


Vi använder legitimerad personal med...