Skip to main content

Konsulentsstödda Jourfamiljehem

Varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

CloCa Familjehem erbjuder konsulentstödda jourfamiljehem vilket innefattar att vi föreslår jourhem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till jourhemmen. Våra jourhem tar emot barn och unga medan socialtjänsten utreder vilken insats och stöd som familjen behöver.

Placeringarna sker ofta med kort varsel. Våra jourhem är vana att ta emot barn och unga som är i kris och behöver omsorg och stöd för att öka känslan av sammanhang. Flertalet jourhem är godkända av nämnd. Våra familjehemskonsulenter ger handledning och stöd genom veckovisa samtal och hembesök. Som stöd till våra jourfamiljer har vi beredskap dygnet runt.

Är du intresserad?

Placera hos ossSe andra tjänster

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem