Skip to main content

Kraftigt förstärkt familjehem och behandlingsfamilj

Varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

En del barn och ungdomar behöver placering med mer omfattande stöd och ibland riktade behandlingsinsatser. Till dem kan vi erbjuda placering i så kallade kraftigt förstärkta familjehem eller behandlingsfamilj. Det är familjer som har bedömts vara lämpliga att ta emot barn med särskilda behov och som får mer intensivt stöd och handledning av konsulenterna. Det är i regel alltid en familjehemsförälder hemma på heltid. Det finns ofta flera insatser påkopplade och konsulenten har ett samordnande ansvar.

Familjehemskonsulenten håller kontakten med socialtjänsten samt ansvarar för planering av rätt behandlingsinsatser, uppföljningar, återkopplingar, utvärderingar och vårdeffektmätningar.

Vid placeringsstart i behandlingsfamilj sker en strukturerad fördjupad bedömning av legitimerad psykolog för att kartlägga barnets eller ungdomens behov av vård och behandling. I den fördjupade bedömningen ingår en screening av psykisk hälsa, resursinventering samt bedömning av barnets eller den unges egen syn på sina styrkor och behov.

Våra familjehemskonsulenter ger handledning och stöd genom hembesök och samtal varje vecka. För att förtydliga mål och delmål utifrån socialtjänstens vård- och genomförandeplaner arbetar vi med uppdragsplaner tillsammans med våra familjehem. Familjehemsföräldrarna erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

Är du intresserad?

Placera hos ossSe andra tjänster

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem