Skip to main content

Om oss

CloCa familjehem bildades för att erbjuda en flexibel, kvalitetsmedveten, innovativ familjehemsverksamhet. Vi är ett team socionomer som tidigare arbetat tillsammans i flera familjehemsbolag innan vi blev CloCa. Tillsammans har vi lång erfarenhet inom familjehemsvård men även andra verksamhetsområden och myndigheter.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård och har upphandlade ramavtal med flertal kommuner. Vi är idag fyra familjehemskonsulenter och en verksamhetschef som jobbar för att de barn och ungdomar som av olika skäl behöver placeras ska få en trygg, stabil, utvecklande och förutsägbar hemmiljö. Vi arbetar för att våra familjehem ska få den handledning de behöver och fortsätta utvecklas i sina uppdrag.

Värdegrund

Vi utgår från ett relations- och kunskapsorienterat arbetssätt där vi tillsammans med våra familjehem arbetar för att säkerställa barnets rätt till god vård och trygga relationer. Varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling.

Delaktighet

Engagemang

Ansvar

Inspiration

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

Vår familjehemsfilosofi

För att skapa och upprätthålla goda relationer som ger ett positivt samarbetsklimat använder sig familjehemmet av vardagens möjligheter. Nära och tillitsfulla relationer är grunden till all förändring. Vi är diplomerade vägledare i programmet ICDP, vägledande samspel och vi arbetar tillsammans med våra familjehem i både handledning och vägledningsgrupper med reflektion och mentaliserande övningar för att fördjupa förmågan till känslomässig tillgänglighet.

Vi utgår från barnkonventionen för att lyfta barnets perspektiv tillsammans med våra familjehem. För att förebygga och minimera risken för sammanbrott erbjuder vi samtal med de biologiska barnen en gång per år eller vid behov utifrån ett framtaget material. Vi genomför även medarbetarsamtal med alla våra familjehem för att ge utrymme för de frågor som inte alltid prioriteras under de övriga samtalen/handledningarna. Vi ger dem även utrymme för att ge feedback på vårt samarbete.

Vi på Cloca familjehem månar om att barn och ungdomar som bor hos oss ska ha en fungerande skolgång eller annan anpassad sysselsättning. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder personalen på skolan handledning eller konsultation. CloCa familjehem erbjuder stöd med läsningen i form av ett läsprojekt, Paired-reading

Att ställa de viktiga frågorna om barnets eller ungdomens styrkor och intressen vid en matchningsprocess ser vi som viktigt då vi har en ambition om att stärka och lyfta fram det.

Tillstånd

CloCa familjehem innehar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem som tar emot barn.

För mer info om tillstånd kontakta www.ivo.se, 010-788 50 00.

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem