Skip to main content

Konsulentsstödda familjehem

Varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

Delaktighet

Ansvar

Engagemang

Inspiration

Cloca Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem vilket innefattar att vi föreslår familjehem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till familjehemmen.

Det är viktigt att se det enskilda barnets eller den unges individuella behov och förutsättningar för att matcha lämpligt familjehem. Vi eftersträvar mångfald bland våra familjehem för att stärka möjligheterna till en god och noggrann matchning.

Familjehemmets roll är att skapa en tillitsfull och hållbar relation till barnet eller den unge. Våra familjehem använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring. I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar barnets eller den unges utveckling.

Våra familjehemskonsulenter ger handledning och stöd genom hembesök och samtal. För att förtydliga mål och delmål utifrån socialtjänstens vård- och genomförandeplaner arbetar vi med uppdragsplaner tillsammans med våra familjehem. Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

Är du intresserad?

Placera hos ossSe andra tjänster

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem