Skip to main content

Så går det till

Första kontakt & hembesök

När du kontaktar oss på CloCa så börjar vi med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj och vi berättar om oss. Därefter gör vi ett hembesök och fortsätter samtalet om er familjs förutsättningar att bli familjehem, och du har möjlighet att ställa frågor.

En påbörjad utredningsprocess kan alltid avbrytas. Det är viktigt att du tycker att det känns rätt och bra för din familj.

Utredning

Alla familjehem behöver utredas och godkännas som lämpliga. Vår utredningsprocess följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-FAM. Vi gör en djupintervju där vi frågar om din egen barn- och ungdomstid, hur liv och relationer har sett ut och hur de ser ut idag. Har ni egna barn vill vi träffa dem för ett höra deras tankar om sin situation och att bli familjehem.

Vi inhämtar referenser samt registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa, transportstyrelse och kronofogdemyndighet.

En utredning tar ca åtta veckor.

Det finns några grundförutsättningar som gäller för att kunna bli familje- eller jourhem såsom:

  • en trygg och stabil livssituation
  • tid och engagemang för ett barn i familjen
  • en stabil ekonomi
  • ha en sysselsättning (ej arbetslös eller långtidssjukskriven).
  • ett tryggt och stabilt nätverk
  • att du helst är över 25 år
  • erfarenhet av barn; egna eller andras
  • att du kan tala och förstå svenska obehindrat.
  • finnas eget rum till den placerade
  • inga egna barn under 2 år

Matchning & stöd

När alla moment i utredningen är klara träffas vi och går igenom vår bedömning. Därefter börjar processen att matcha förfrågningar om placering med våra familjehem. Rätt matchning kan ibland dröja, då det är barnets behov som styr. Det kan handla om var i Sverige man bor, erfarenhet och familjekonstellation, ålder, familjehemmets önskan om typ av uppdrag med mera. Oftast sker ett par möten och hembesök innan socialtjänsten fattar beslut om placering.

När det är dags att välkomna ett barn eller ungdom till er familj finns CloCa med dig för stöd, handledning och utbildning. Vi har beredskap dygnet runt för att du alltid ska få det stöd du behöver.

Bli jour- familjehem

Vi har lång erfarenhet inom familjehemsvård


Vi har lång erfarenhet inom familjehemsvård