Placeringsförfrågningar

Carola Clomén

VD och Verksamhetschef

Jag är intresserad av att bli jour- eller familjehem och vill ha mer information.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi som arbetar på CloCa

Ulrika Öhnell 

Familjehemskonsulent

Tomas Lindkvist

Familjehemskonsulent

Ingela Martinsson

Familjehemskonsulent & bitr. verksamhetschef 

Terese Ekinge

Familjehemskonsulent

Carola Clomén

VD och Verksamhetschef

Fakturering

CloCa Familjehem i Sverige AB


Fack 8261 samt Box 3039 ska framgå i adressfältet på samtliga fakturor.


1. E-faktura / Peppol 

Företrädelsevis använder vi fakturaformatet Peppol (Peppol-nätverket) och där använder man landskod (0007) följt av kolon och organisationsnummer som identifiering: 0007:5591002703


För klassisk e-faktura är vår elektroniska identifierare vårt organisationsnummer: 5591002703


Van-operatör: Scancloud AB (Adett)

  

2. Mailad PDF-faktura 

PDF-fakturor skickas till: 8261@faktura.scancloud.se 

OBS! En faktura per PDF-fil. 


3. Pappersfaktura 

I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni inte kan ställa om till E-faktura eller e-postad PDF skickar ni fakturor till följande adress: 

 

CloCa Familjehem i Sverige AB

Org nr: 559100-2703

Fack 8261

Box 3039

831 03 Östersund