Skip to main content

Familjehem Västerås

Vill du göra en verklig skillnad för barn och ungdomar i behov? CloCa Familjehem i Västerås är här för att hjälpa dig finns för att hjälpa dig i ditt uppdrag som familjehem. Vi erbjuder familjehem med stöd från erfarna konsulter konsulenter och arbetar tätt med socialtjänsten för att hitta den bästa matchningen mellan din familj och ett barnets behov och dig som familjehem som behöver ett tryggt hem. Vi ger dig den utbildning och det stöd du behöver för att kunna erbjuda den bästa möjliga omsorgen. Bli en del av vår gemenskap och hjälp oss skapa en ljusare framtid för barn och unga i familjehemsvård.

Bli jour- familjehemVanliga frågor

Familjehem Västerås

– Bli en del av CloCa-familjen

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa barn och ungdomar som behöver en hjälpande hand?

familjehem-Västerås-jourhem-1

Vill du göra en verklig skillnad för barn och ungdomar i behov?

CloCa Familjehem i Västerås är här för att hjälpa dig finns för att hjälpa dig i ditt uppdrag som familjehem.  Vi erbjuder familjehem med stöd från erfarna konsulter konsulenter och arbetar tätt med socialtjänsten för att hitta den bästa matchningen mellan din familj och ett barnets behov och dig som familjehem som behöver ett tryggt hem. Vi ger dig den utbildning och det stöd du behöver för att kunna erbjuda den bästa möjliga omsorgen. Bli en del av vår gemenskap och hjälp oss skapa en ljusare framtid för barn och unga i familjehemsvård.

Bli jour- familjehemF.A.Q

Vi söker jourhem och familjehem i Västerås

På CloCa prioriterar vi att skapa en trygg och omsorgsfull miljö för barn och ungdomar i våra familjehem. När du blir en del av CloCa-familjen öppnar du ditt hem och hjärta för att erbjuda den trygghet varje barn förtjänar behöver.
Vi vet att stöd och handledning är avgörande för familjehem. Därför får du nära stöd från våra erfarnafamiljehemskonsulenter konsulenter, som är socionomer med lång erfarenhet. Vi strävar efter att byggastöttande nära relationer med varje familjehem och gör varje matchning med omsorg för att möta barnens unika behov.
Vi lyssnar på varje barns historia för att förstå deras styrkor och intressen och ge dem den omsorg de behöver  förutsättningar till bästa möjliga utveckling Hos CloCa blir du en del av en varm gemenskap där varje individ värderas, och tillsammans skapar vi en trygg och stöttande miljö.

Vill du tillsammans med oss göra skillnad?

Som familjehem öppnar du ditt hem och hjärta för barn och ungdomar som behöver en trygg och kärleksfull miljö, vare sig det är för en kortare (jourhem) eller längre tid (familjehem). Du delar din vardag och ger stöd till dem som behöver det mest. Hos oss får du inte bara ett arvode och täckta omkostnader omkostnad,  utan även omfattande handledning och stöd. genom hembesök, samtal, djupintervjuer, referenser och registerkontroller för att säkerställa den bästa matchningen.
I din roll som familjehem använder du miljöterapeutiska metoder för att skapa en stabil och trygg omgivning  miljö för barnet eller ungdomen. Våra erfarna familjehemskonsulenter, som är socionomer med lång erfarenhet, ger dig nära stöd. Vi erbjuder regelbunden utbildning och grupphandledning för att stötta dig i ditt viktiga arbete uppdrag. Familjehemsarbetet är ett teamarbete där din roll är av största vikt.

Möt oss på CloCa

Ulrika Öhnell

Familjehemskonsulent
ulrika.ohnell@cloca.se

Tomas Lindkvist

Familjehemskonsulent
tomas.lindkvist@cloca.se

Ingela Martinsson

Familjehemskonsulent & bitr. verksamhetschef
ingela.martinsson@cloca.se

Terese Ekinge

Familjehemskonsulent
terese.ekinge@cloca.se

Carola Clomén

VD och Verksamhetschef
carola.clomen@cloca.se

Så går det till att bli familjehem i Västerås:

1. Första kontakt & hembesök

När du når oss på CloCa inleder vi med ett telefonsamtal där du får presentera dig och din familj samtidigt som du får lära känna oss och vårt arbete. Därefter planerar vi ett hembesök där vi fortsätter dialogen om din familjs möjligheter att bli familjehem och där du har möjlighet att ställa ytterligare frågor.

2. Utredning

Vi genomgår en detaljerad utrednings- och godkännandeprocess för alla familjehem enligt Socialstyrelsens riktlinjer och BRA-FAM. Detta inkluderar en ingående intervju om din barndom, nuvarande livssituation och relationer. Tryggheten för både familjehem och barn är av högsta prioritet genom hela processen.

3. Matchning & stöd

Efter utredningen möts vi för att diskutera vår bedömning och börjar matcha placeringar med lämpliga familjehem. Det kan ta tid att hitta den bästa matchningen eftersom barnets behov är högsta prioritet. Vi tar hänsyn till faktorer som geografisk placering, erfarenhet, familjekonstellation, ålder och önskemål från familjehemmet. Genom noggrannhet och omsorg säkerställer vi att varje placering främjar trygghet och välmående för både barnet och familjehemmet.

Vi ger det stöd ni behöver:

Våra familjehem utbildas i ”Ett hem att växa i”, Vägledande samspel och anknytningsteori för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion. 
Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem 
Barn och ungdomar som placeras i CloCa familjehem kan erbjudas behandling genom öppenvård. 
Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Våra konsulenter besöker regelbundet er som familjehem. 
Vi har beredskap kvällar, nätter och helger. 

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem

Ansök om att bli familjehem i Västerås

    Erfarenhet av att vara Jour- eller familjehem?*

    Din information kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer på Personlig Data & Cookies.

    Robottest: