Skip to main content

Familjehem Stockholm

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa barn och ungdomar som behöver en hjälpande hand? Hos oss på Cloca Familjehem erbjuder vi konsultstödda familjehem, vilket innebär att vi samarbetar med socialtjänsten för att föreslå lämpliga familjehem och sedan tillhandahåller omfattande utbildning, handledning och stöd till de familjer som ansluter sig som familjehem hos oss på CloCa.

Bli jour- familjehemVanliga frågor

Bli en del av CloCa-familjen

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa barn och ungdomar som behöver en hjälpande hand?

familjehem-stockholm-jourhem

Hos oss på Cloca Familjehem erbjuder vi konsultstödda familjehem, vilket innebär att vi samarbetar med socialtjänsten för att föreslå lämpliga familjehem och sedan tillhandahåller omfattande utbildning, handledning och stöd till de familjer som ansluter sig som familjehem hos oss på CloCa.

Bli jour- familjehemF.A.Q

Vi söker jourhem och familjehem i Stockholms län

CloCa erbjuder en trygg och engagerad atmosfär för familjehem som välkomnar barn och ungdomar för olika långa perioder. Som en del av CloCa-familjen är du beredd att öppna ditt hem, din familj och ditt hjärta för att ge stöd åt dem som behöver det mest. Hos oss får du inte bara möjligheten att ge ditt stöd, utan också nära handledning och stöd från våra erfarna familjehemskonsulenter, som är socionomer med lång erfarenhet.

Vi är noga med matchning så att du som familjehem ska ha god kännedom om barnet och ungdomens utmaningar och resurser för att på bästa sätt kunna utföra ditt uppdrag som familjehem tillsammans med oss.  När vi matchar barn och ungdomar med familjehem hos CloCa, är vår inställning att att ställa de viktiga frågorna om deras styrkor och intressen, för vi är fast beslutna om att stärka och lyfta fram varje individ på bästa möjliga sätt.

Genom att skapa en atmosfär av förståelse, stöd och uppmuntran strävar vi efter att forma en miljö där varje barn och ungdom kan känna sig älskad och accepterad precis som de är.

Hög kompetens, utbildning och leverans

Varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling. Därför strävar vi på Cloca Familjehem efter att skapa en trygg och stimulerande miljö där barn och ungdomar kan trivas och utvecklas. Vi värnar om att varje individ ska ha en meningsfull skolgång eller anpassad sysselsättning som är anpassad efter deras behov och intressen.

Med ett erfaret team av socionomer och väletablerade samarbeten med flera kommuner kan vi på CloCa erbjuda högkvalitativ support och stöd. Genom vår starka värdegrund som betonar delaktighet, engagemang, ansvar och inspiration, samt en tydlig familjehemsfilosofi som värdesätter nära och tillitsfulla relationer, skapar vi en positiv samarbetsmiljö där barnets bästa alltid är i fokus.

Med fokus på att främja barnets utveckling och stärka deras styrkor och intressen, samt stödja deras skolgång och sysselsättning, erbjuder vi på CloCa en helhetslösning för familjer och ungdomar i behov av extra omsorg och stöd.

Vi som arbetar på CloCa

Ulrika Öhnell

Familjehemskonsulent
ulrika.ohnell@cloca.se

Tomas Lindkvist

Familjehemskonsulent
tomas.lindkvist@cloca.se

Ingela Martinsson

Familjehemskonsulent & bitr. verksamhetschef
ingela.martinsson@cloca.se

Terese Ekinge

Familjehemskonsulent
terese.ekinge@cloca.se

Carola Clomén

VD och Verksamhetschef
carola.clomen@cloca.se

Så går det till:

1. Första kontakt & hembesök

När du kontaktar oss på CloCa så börjar vi med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj och vi berättar om oss. Därefter gör vi ett hembesök och fortsätter samtalet om er familjs förutsättningar att bli familjehem, och du har möjlighet att ställa frågor.

2. Utredning

Alla familjehem behöver utredas och godkännas som lämpliga. Vår utredningsprocess följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-FAM. Vi gör en djupintervju där vi frågar om din egen barn- och ungdomstid, hur liv och relationer har sett ut och hur de ser ut idag.

3. Matchning & stöd

När alla moment i utredningen är klara träffas vi och går igenom vår bedömning. Därefter börjar processen att matcha förfrågningar om placering med våra familjehem. Rätt matchning kan ibland dröja, då det är barnets behov som styr. Det kan handla om var i Sverige man bor, erfarenhet och familjekonstellation, ålder, familjehemmets önskan om typ av uppdrag med mera.

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem

Ansök om att bli familjehem i Stockholm

    Erfarenhet av att vara Jour- eller familjehem?*

    Din information kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer på Personlig Data & Cookies.

    Robottest: