Skip to main content

Familjehem Norrköping

Vill du göra en verklig skillnad för barn och ungdomar i Norrköping? CloCa Familjehem erbjuder en unik möjlighet att bli ett stöttande familjehem CloCa Familjehem i Norrköping är här för att hjälpa dig finns för att hjälpa dig i ditt uppdrag som familjehem. Våra erfarna konsulenter arbetar nära socialtjänsten för att säkerställa den bästa matchningen mellan din familj och barnets specifika behov. Vi förser dig med skräddarsydd utbildning och kontinuerligt stöd för att du ska kunna erbjuda den bästa möjliga omsorgen. Bli en del av CloCa Familjehem och hjälp oss skapa en trygg och ljus framtid för barn och unga.

Bli jour- familjehemVanliga frågor

Familjehem Norrköping

– Bli en del av CloCa-familjen

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa barn och ungdomar i Uppsala som behöver en hjälpande hand?

familjehem-Norrköping-jourhem-1

Vill du göra en verklig skillnad för barn och ungdomar i behov?

Vill du göra en verklig skillnad för barn och ungdomar i Norrköping? CloCa Familjehem erbjuder en unik möjlighet att bli ett stöttande familjehem. Våra erfarna konsulenter arbetar nära socialtjänsten för att säkerställa den bästa matchningen mellan din familj och barnets specifika behov. Vi förser dig med skräddarsydd utbildning och kontinuerligt stöd för att du ska kunna erbjuda den bästa möjliga omsorgen. Bli en del av CloCa Familjehem och hjälp oss skapa en trygg och ljus framtid för barn och unga.

Bli jour- familjehemF.A.Q

Vi söker jourhem och familjehem i Norrköping

På CloCa är vårt fokus att skapa en säker och omtänksam miljö för barn och ungdomar i våra familjehem. När du ansluter dig till CloCa-familjen, öppnar du ditt hem och hjärta för att ge varje barn den trygghet de behöver.

Vi förstår att stöd och vägledning är avgörande för familjehem. Därför erbjuder vi kontinuerligt stöd från våra erfarna konsulenter, som är socionomer med gedigen erfarenhet. Vi arbetar för att bygga nära och stödjande relationer med varje familjehem och matchar noggrant för att möta barnens unika behov.

Vi lyssnar på varje barns berättelse för att förstå deras styrkor och intressen, och för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Hos CloCa blir du en del av en varm gemenskap där varje individ uppskattas, och tillsammans skapar vi en trygg och stödjande miljö.

Vill du tillsammans med oss göra skillnad?

Som familjehem öppnar du ditt hem och hjärta för barn och ungdomar som behöver en trygg och kärleksfull miljö, vare sig det handlar om en kortare tid som jourhem eller en längre period som familjehem. Du delar din vardag och ger stöd till dem som behöver det mest. Hos oss får du inte bara ett arvode och täckta omkostnader, utan även omfattande handledning och stöd. Vi genomför hembesök, samtal, djupintervjuer, referenstagningar och registerkontroller för att säkerställa den bästa matchningen.

I din roll som familjehem skapar du en stabil och trygg miljö för barnet eller ungdomen genom att använda miljöterapeutiska metoder. Våra erfarna familjehemskonsulenter, som är socionomer med lång erfarenhet, ger dig kontinuerligt stöd. Vi erbjuder regelbunden utbildning och grupphandledning för att stötta dig i ditt viktiga uppdrag. Familjehemsarbetet är ett lagarbete där din roll är av största vikt.

Möt oss på CloCa

Ulrika Öhnell

Familjehemskonsulent
ulrika.ohnell@cloca.se

Tomas Lindkvist

Familjehemskonsulent
tomas.lindkvist@cloca.se

Ingela Martinsson

Familjehemskonsulent & bitr. verksamhetschef
ingela.martinsson@cloca.se

Terese Ekinge

Familjehemskonsulent
terese.ekinge@cloca.se

Carola Clomén

VD och Verksamhetschef
carola.clomen@cloca.se

Så går det till att bli familjehem i Norrköping:

1. Första kontakt & hembesök

När du kontaktar oss på CloCa börjar vi med ett telefonsamtal där du får möjlighet att presentera dig och din familj samtidigt som du lär känna oss och vår verksamhet. Därefter planerar vi ett hembesök för att fortsätta dialogen om din familjs potential att bli familjehem och ge dig chansen att ställa ytterligare frågor.

2. Utredning

Vi genomför en noggrann utrednings- och godkännandeprocess för alla familjehem i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och BRA-FAM. Detta innefattar en omfattande intervju där vi diskuterar din barndom, din nuvarande livssituation och dina relationer. Genom hela processen prioriterar vi tryggheten för både familjehemmet och barnen.

3. Matchning & stöd

Efter utredningen diskuterar vi vår bedömning och börjar matcha placeringar med lämpliga familjehem. Att hitta den bästa matchningen kan ta tid eftersom barnets behov är högsta prioritet. Vi beaktar geografisk placering, erfarenhet, familjekonstellation, ålder och önskemål från familjehemmet. Med noggrannhet och omsorg säkerställer vi att varje placering främjar trygghet och välmående för både barnet och familjehemmet.

Vi ger det stöd ni behöver:

Våra familjehem utbildas i ”Ett hem att växa i”, Vägledande samspel och anknytningsteori för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion. 
Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem 
Barn och ungdomar som placeras i CloCa familjehem kan erbjudas behandling genom öppenvård. 
Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Våra konsulenter besöker regelbundet er som familjehem. 
Vi har beredskap kvällar, nätter och helger. 

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem

Ansök om att bli familjehem i Norrköping

    Erfarenhet av att vara Jour- eller familjehem?*

    Din information kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer på Personlig Data & Cookies.

    Robottest: