Skip to main content

Familjehem Linköping

Vill du stödja barn och ungdomar i behov? CloCa Familjehem i Linköping är rätt val. Vi erbjuder konsultstödda familjehem med nära samarbete med socialtjänsten för att säkerställa bästa matchningen mellan familj och barn. Du får omfattande utbildning och stöd för att ge bästa möjliga omsorg till våra barn.

Bli jour- familjehemVanliga frågor

Familjehem Linköping

– Bli en del av CloCa-familjen

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa barn och ungdomar som behöver en hjälpande hand?

familjehem-örebro-jourhem

Vill du stödja barn och ungdomar i behov? CloCa Familjehem i Linköping är rätt val. Vi erbjuder konsultstödda familjehem med nära samarbete med socialtjänsten för att säkerställa bästa matchningen mellan familj och barn. Du får omfattande utbildning och stöd för att ge bästa möjliga omsorg till våra barn.

Bli jour- familjehemF.A.Q

Vi söker jourhem och familjehem i Linköping

På CloCa är vår främsta prioritet att skapa en trygg och omsorgsfull miljö för barn och ungdomar i våra familjehem. När du väljer att bli en del av CloCa-familjen, öppnar du inte bara ditt hem utan också ditt hjärta för att erbjuda den trygghet och omsorg varje individ förtjänar.

Vi vet att stöd och handledning är avgörande för att du ska kunna ge den bästa omsorgen. möjligt. Därför får du som familjehem nära stöd och handledning från våra erfarna familjehemskonsulenter, som är socionomer med lång erfarenhet.

Genom våra erfarna familjehemskonsulenter strävar vi efter att bygga nära och stöttande relationer med varje familjehem. Varje matchning görs med omsorg och eftertanke för att säkerställa att du är väl rustad att möta varje barns eller ungdoms unika behov och utmaningar.

Vi lyssnar uppmärksamt på varje barns historia och strävar efter att förstå deras styrkor och intressen, för att kunna ge dem den omsorg och uppmuntran de behöver. Hos CloCa blir du en del av en varm gemenskap där varje individ värderas, och tillsammans skapar vi en trygg och stöttande miljö.

Vill du tillsammans med oss göra skillnad?

Som familjehem öppnar du inte bara ditt hem utan även din famn för barn och ungdomar som behöver en trygg och kärleksfull miljö, oavsett om det är för kortare eller längre tid. Du är redo att dela din vardag och ditt hjärta med dem som behöver ditt stöd som mest. Hos oss får du inte bara ett arvode och omkostnader för ditt uppdrag, utan också handledning och stöd genom hembesök och samtal,djupintervjuer, referenser och registerkontroller för att säkerställa bästa möjliga matchning.

I din vardag som familjehem tillämpar du miljöterapeutiska metoder får du stöd i metoder och förhållningssätt för att skapa en trygg och stabil omgivning för barnet eller ungdomen. Du får nära stöd av våra erfarna familjehemskonsulenter, som är socionomer med mångårig erfarenhet av familjehemsvård regelbunden utbildning och grupphandledning erbjuds för att stödja dig i ditt viktiga arbete. Familjehemsarbetet är ett gemenskap teamarbete, där din roll som familjehem är av största vikt.

Möt oss på CloCa

Ulrika Öhnell

Familjehemskonsulent
ulrika.ohnell@cloca.se

Tomas Lindkvist

Familjehemskonsulent
tomas.lindkvist@cloca.se

Ingela Martinsson

Familjehemskonsulent & bitr. verksamhetschef
ingela.martinsson@cloca.se

Terese Ekinge

Familjehemskonsulent
terese.ekinge@cloca.se

Carola Clomén

VD och Verksamhetschef
carola.clomen@cloca.se

Så går det till att bli familjehem i Linköping:

1. Första kontakt & hembesök

När du når oss på CloCa inleder vi med ett telefonsamtal där du får presentera dig och din familj samtidigt som du får lära känna oss och vårt arbete. Därefter planerar vi ett hembesök där vi fortsätter dialogen om din familjs möjligheter att bli familjehem och där du har möjlighet att ställa ytterligare frågor.

2. Utredning

Vi genomgår en detaljerad utredning och godkännandeprocess för alla familjehem i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och BRA-FAM (Barns rättigheter i familjehem). Detta inkluderar en ingående intervju där vi diskuterar din egen barndom och ungdom, din nuvarande livssituation och dina befintliga relationer. Tryggheten för både dig som familjehem och för de barn och ungdomar som kommer att bo hos er är av högsta prioritet genom hela processen.

3. Matchning & stöd

Efter avslutad utredning möts vi för att diskutera vår bedömning. Därefter påbörjar vi processen med att matcha placeringar med lämpliga familjehem. Ibland kan det ta tid att hitta den bästa matchningen då barnets behov är av högsta prioritet. Faktorer som påverkar matchningen kan inkludera geografisk placering, erfarenhet, familjekonstellation, ålder och eventuella önskemål från familjehemmet gällande typ av uppdrag. Genom noggrannhet och omsorg säkerställer vi att varje placering sker med hänsyn till både barnets och familjehemmets trygghet och välmående.

Vi ger det stöd ni behöver:

Våra familjehem utbildas i ”Ett hem att växa i”, Vägledande samspel och anknytningsteori för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion. 
Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem 
Barn och ungdomar som placeras i CloCa familjehem kan erbjudas behandling genom öppenvård. 
Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Våra konsulenter besöker regelbundet er som familjehem. 
Vi har beredskap kvällar, nätter och helger. 

Kommentarer från socialtjänst & familjehem

Verksamhetens starka sidor är konsulenterna som gör ett bra arbete, är engagerade, kloka, är lätta att samarbeta med och att ha en dialog med. De tar ansvar för saker och arbetar på förbättringar, samt ger oss tydliga rapporter.

Kommentarer från socialtjänst

Finns en kompetens och ett engagemang där man som socialsekreterare kan vila i att verksamheten gör saker och placeringen flyter på bra.

Kommentarer från socialtjänst

Hos CloCa är man inte en liten del av något stort man är en stor del av det lilla.

Kommentarer från våra familjehem

CloCa finns där dygnet runt och ger stöd och närhet som känns tryggt.

Kommentarer från våra familjehem

Bra uppföljning och rapportering, som är väldigt detaljerad och på en hög nivå.

Kommentarer från socialtjänst

Vi kände ganska snabbt att det finns ett genuint engagemang hos er.

Kommentarer från våra familjehem

Är väldigt nöjd med verksamheten och konsulenten, det är sällan jag kan ge så här bra betyg till någon verksamhet.

Kommentarer från socialtjänst

Tar ett helhetsansvar, känns som de lägger ner mycket arbete och avlastar socialtjänsten. En av de bättre familjehemsverksamheter jag jobbat med.

Kommentarer från socialtjänst

Jag är helnöjd med verksamheten inom alla områden.

Kommentarer från socialtjänst

Lärorika utbildningar där man får prata och diskutera med andra familjehem.

Kommentarer från våra familjehem

Det finns alltid någon man kan prata med och man får snabb återkoppling. Man har nära kontakt och träffar ofta sin konsulent för handledning och stöd.

Kommentarer från våra familjehem

Ansök om att bli familjehem i Linköping

    Erfarenhet av att vara Jour- eller familjehem?*

    Din information kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer på Personlig Data & Cookies.

    Robottest: